Sisustus- ja tekstiilimuotoilu Lapin yliopistossa

Tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelmasta valmistuu taiteen kandidaatteja ja maistereita. Taiteen kandidaatin tutkinnon opinnot ovat 180 ja taiteen maisterin opinnot 120 opintopisteen laajuiset. Kandidaatin opinnot kestävät kolme ja taiteen maisterin opinnot keskimäärin kaksi vuotta.

Sisustus- ja tekstiilimuotoilun opinnot

Koulutuksessa tarkastellaan sisustuksen, tekstiilin ja muotoilun suunnitteluprosesseja ja tuotteita kulttuurisista, teknisistä, kaupallisista ja sosiaalisista näkökulmista. Lähtökohtia opetuksessa ovat suunnittelun taiteellisuus ja innovatiivisuus, laadukkuus sekä tutkimuksellisuus. Opetus- ja tutkimustoiminnan tavoitteina on kehittää hyvinvoinnin, matkailun, kulttuurin ja liiketoiminnan alueilla tapahtuvaa muotoilutoimintaa.

Opetus sisältää tekstiilisuunnittelun ja –valmistuksen (painokangas, kudonta, pintasuunnittelu), tekstiilitaiteen sekä tilasuunnittelun opintoja. Suunnitteluteknologia yhdistää tilan, tekstiilin ja tuotteiden muotoilun visuaaliseksi, moniaistiseksi kokonaisuudeksi. Opintojen tavoitteena on tarjota mahdollisuus taidollisen, taiteellisen ja teoreettisen tiedon uudenlaiseen yhdistämiseen. Opinnot jakaantuvat yleisopintoihin, sisustus- ja tekstiilimuotoilun perus-, aine- ja syventäviin opintoihin. Perus- ja aineopinnot keskittyvät sisustus- ja tekstiilimuotoilun suunnittelu- ja käyttöalueisiin sekä niihin liittyviin materiaaleihin ja suunnitteluprosesseihin. Koulutusohjelman yleisopinnot koostuvat kieli- ja viestintäopinnoista, jotka antavat valmiuksia yliopistollisiin opintoihin sekä pääainetta laajentavista ja täydentävistä taide- ja kulttuuriopinnoista.

Sivuaineopintoja voi valita taiteiden tiedekunnan lisäksi Lapin yliopiston muista tiedekunnista ja niillä opiskelija voi vahvistaa osaamistaan alan asiantuntijatehtäviin muotoilun, sisustuksen, taiteen, teollisuuden, kaupan, kulttuurin ja opetuksen aloille.
Opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös ulkomaisissa yliopistoissa.

Koulutusohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet tekstiilisuunnittelijoiksi yrityksiin, manageriksi, visualistiksi, opetus- ja myyntitehtäviin, sisustusneuvojiksi ja yrittäjiksi.

Sisustus- ja tekstiilimuotoilun opinto-opas löytyy täältä, sivu 115.