Opintoprojekteja


CARAVANKESKUS REATALO LIIKETILAN UUDISTUS

Tiina Karvosen ja Hanna Toivasen syventävän tutkimus- ja tuotekehitysprojektin tavoitteena oli suunnitella viihtyisä, toimiva ja elämyksellinen palveluympäristö Caravankeskus Reatalolle.

Suunnitteluprosessissa hyödynnettiin elämyksellisestä ja moniaistisesta myymäläympäristöstä kerättyä tietoa. Projektin yhteistyökumppanina oli Sinco Plus -hanke, jonka tiloissa järjestettiin protoilutyöpaja.

Projektin tuloksena syntyi kokonaisvaltainen tilasuunnitelma, joka sisältää erilliset pohjaratkaisut talvi- ja kesäsesongeille sekä suunnitelmat Katveoleskelutilasta, kesätorista ja toimistojen ilmeen uudistuksesta.

Pilke työmaan suoja-aita. Kuva Marjukka Parkkinen
 
TENHO -AITA

Opiskelijat suunnittelevat syventävien opintojen opintoprojektina moniaistisen ja mielenkiintoa herättävän Pilke-työmaan suoja-aidan.

Metsähallituksen toimitalo Pilke sijaitsee Rovaniemellä aivan museo- ja tiedekeskus Arktikumin vieressä, joten rakennusaikaisten haittojen pienentämiseen haluttiin kiinnittää erityistä huomiota.