Lisätietoja opinnoista

Sisustus- ja tekstiilimuotoilun opetuksessa sisustusta tarkastellaan tilan ja ihmisen välisenä vuorovaikutuksena. Lähtökohtana on käyttäjälähtöinen sisustus- ja tekstiilimuotoilu. Sisustamisen tärkeimpiä elementtejä ovat tekstiilit, jotka voivat toimia muun muassa kotien käyttötekstiileinä, julkisten tilojen taiteena ja akustisina pintoina sekä innovatiivisena osana rakennettua ympäristöä. Sisustus- ja tekstiilimuotoilija on vaikuttamassa tilojen esteettisyyteen, elämyksellisyyteen, moniaistisuuteen ja viihtyisyyteen.

Sisustus- ja tekstiilimuotoilun opetus sisältää tekstiilien suunnittelun ja valmistuksen, tekstiilitaiteen sekä tilasuunnittelun opintoja. Suunnitteluteknologian opintojen avulla tilasta voidaan rakentaa visuaalinen, moniaistinen kokonaisuus. Kolmiulotteinen mallintaminen mahdollistaa tilojen suunnittelun ja analysoinnin.

Tila synnyttää ja luo puitteet tekstiilimuotoilulle. Perinteinen sisustus- ja käyttötekstiilien tuotekehitys ja tutkimus on laajentunut erilaisten tilojen, sisustusten ja materiaalien tuotekehitykseksi sekä tutkimukseksi. Uudet tekniset mahdollisuudet ja materiaalit mahdollistavat toimimaan taiteen, tekstiilin ja arkkitehtuurin kentällä.

Alan mielenkiintoisia sovelluskohteita ja tutkimusympäristöjä ovat kotien lisäksi muun muassa matkailu- ja palveluympäristöt. Keskeisiä tutkimuksen ja suunnittelun alueita niissä ovat hyvinvointi, tilojen moniaistisuus ja toiminnallisuus.

"Kohtaamisia", Kaisa Sipovaara
Kiinnostuitko? Lisätietoja: