keskiviikko 28. marraskuuta 2012

TUNTURIKOIVIKKO

LKS_opastekuviointi.jpgLKS_Yhdessa_seinateippaus.jpg


Tunturikoivikko on Ulla Aution, Liisa Karppisen ja Anna Smedsin suunnittelema uudistus Lapin keskussairaalan päiväkirurgiselle osastolle (LYHKI).

Tilasuunnitelman tutkimuksellisena taustana on hyödynnetty Ulla Aution pro gradu -tutkielman aineistoa ja alustavia tutkimustuloksia.

Kokonaisvaltainen hoivaympäristöön laadittu suunnitelma korostaa tilan moniaistisuutta ja luonnon läsnäolon tärkeyttä.

Lisätietoja ja kuvia LYHKI -facebook sivuilta.